نگارش متون و اسناد حقوقی

مشاوره حقوقی کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

  1. اخبار کلینیک

سامانه مشاوره آنلاین کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد  آغاز به کار کرد. این سامانه...

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

چرا حقوق؟ چرا فردوسی مشهد؟
مشاوره با اساتید حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص انتخاب...۱۵ مرداد ۱۳۹۷

 

نخستین جلسه ی شورای سیاست گذاری کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور معاون برنامه...

۰۶ خرداد ۱۳۹۶

پیرو مصوبه مورخ 95/12/17 هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی، هیات...

۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶
15 استادان عضو کلینیک
219 مجموعه تجربه قضایی و وکالت
312 تعداد مقالات
45 تعداد کتاب