چرا حقوق؟ چرا فردوسی؟

چرا حقوق؟ چرا فردوسی مشهد؟
مشاوره با اساتید حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص انتخاب رشته حقوق و آشنایی با مشاغل حقوقی
مشاوره برای داوطلبین دارای رتبه زیر 1000 کشوری رایگان خواهد بود.
سه شنبه و چهارشنبه 16 و 17 مرداد
ساعت 16 الی 20، کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد
هماهنگی و اخذ وقت: 38803880

برای هماهنگی و اخذ وقت می توانید حضوری و یا تلفنی در ساعات کار کلینیک (16-20) هماهنگ کنید.
آدرس: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده علوم اداری و اقتصادی، کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد

برای انجام مشاوره رایگان، همراه داشتن پرینت نتیجه کنکور ضروری است.