تصویب آئین نامه کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد در هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد

پیرو مصوبه مورخ 95/12/17 هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی، هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد، در مورخ 95/2/3 آئین نامه کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد را تصویب و جهت اجرای آزمایشی یکساله ابلاغ نمود.
کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ارتباط بدنه ی دانشگاهی با جامعه و ارائه خدمات با کیفیت آموزشی، پژوهشی و حقوقی به اقشار مختلف مردم و بخش های مختلف بخش خصوصی، عمومی و دولتی، مدیریت و سازماندهی خدمات آموزشی و پژوهشی حقوقی به دانشجویان و موسسات و نهادهای مختلف تاسیس شده است.
خدمات مختلف مشاوره حقوقی، وکالت دادگستری، خدمات نوشتاری و داوری بخشی از خدماتی است که در کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد توسط اساتید حقوق که دارای سابقه کار حرفه ای به عنوان وکیل و قاضی هستند ارائه می شود. کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد روزهای شنبه تا چهارشنبه، 16-20 در محل بلوار علوم، جنب دانشکده حقوق و علوم سیاسی، روبروی سازمان مرکزی پذیرای تمامی شهروندان است.
ارائه خدمات برای اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه فردوسی همراه با تخفیف ویژه است.

 

law