تعداد استاد عضو کلینیک 14 استاد حقوق
مجموع تجربه عملی 189 سال
تعداد مقالات نگارش شده توسط اعضا 257 مقاله
تعداد کتب نگارش شده توسط اعضا 39 کتاب

  1. اخبار کلینیک
۱۳۹۷/۰۵/۱۵
2018-08-06-14-29-07 چرا حقوق؟ چرا فردوسی مشهد؟ مشاوره با اساتید حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص انتخاب رشته حقوق و آشنایی با مشاغل حقوقی مشاوره برای داوطلبین دارای رتبه...
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
2017-05-27-13-30-38  نخستین جلسه ی شورای سیاست گذاری کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه ی منابع دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس دانشکده حقوق...
۱۳۹۶/۰۲/۱۸
2017-05-08-06-31-48پیرو مصوبه مورخ 95/12/17 هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی، هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد، در مورخ 95/2/3 آئین نامه کلینیک...
۱۳۹۵/۱۱/۰۹
2017-01-28-12-41-47کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد آماده همکاری با تمامی نخبگان جامعه حقوقی کشور است. فرم تقاضای...